RONY

Štvorročný NO je síce bez PP, ale je v našej rodine veľmi obľúbený. Okrem toho, že je výborný aportér, je aj oddaný rodinný spoločník a strážca domu. Dosiahol dobré výsledky v súťažiach podľa SVV1 a splnil aj záchranársku skúšku a skúšku SVV1.